Contextualising the marriage of Bona Sforza to Sigismund I of Poland: Maximilian I’s diplomacy in Italy and Central Europe

Journal article


von Güttner Sporzynski, Darius. (2022). Contextualising the marriage of Bona Sforza to Sigismund I of Poland: Maximilian I’s diplomacy in Italy and Central Europe. Folia Historica Cracoviensia. 27(2), pp. 63-90. https://doi.org/10.15633/fhc.4200
Authorsvon Güttner Sporzynski, Darius
Abstract

[English] This article will focus on the circumstances which contributed to the 1517 dynastic marriage of Bona Sforza of Milan to Sigismund I the Elder of Poland. It will examine the decline of Sforza and Neapolitan Aragon influence on the Apennine Peninsula in the face of Valois and Habsburg claims to supremacy. This article aims to place Habsburg diplomatic manoeuvring to secure the installation of Maximillian I’s niece as Queen of Poland in the context of Habsburg-Valois rivalry in Italy and Habsburg ambitions for dominance in Central Europe where they challenged the Jagiellon dynasts of Bohemia and Hungary, and of Poland and Lithuania. This article will demonstrate that the contracting of the Sforza-Jagiellon marriage was initiated by Maximillian I as an extension of a deliberate and assertive Habsburg policy. Habsburg policy objectives included removal of the prime claimant to the throne of Milan and the placing of a queen acquiescent to Habsburg strategy at the Jagiellon court in Poland. This article will conclude that the marriage was used by the Habsburgs as a dynastic and political tool to limit the Jagiellon dynasty’s power and authority in Central Europe.

[Polish] Artykuł skupia się na okolicznościach, które przyczyniły się do zawarcia w 1517 r. dynastycznego małżeństwa Bony Sforzy z Mediolanu z polskim Zygmuntem I Starym, analizując spadek wpływów Sforzów i neapolitańskich Aragonów na Półwyspie Apenińskim w obliczu roszczeń Walezjuszy i Habsburgów do supremacji. Celem artykułu jest ukazanie habsburskich manewrów dyplomatycznych, mających na celu ustanowienie siostrzenicy Maksymiliana I królową Polski, w kontekście rywalizacji Habsburgów i Walezjuszy we Włoszech oraz dążenia Habsburgów do dominacji w Europie Środkowej, gdzie rzucili wyzwanie przedstawicielom dynastii Jagiellonów w Czechach i na Węgrzech oraz w Polsce i na Litwie. Artykuł wykaże, że zawarcie małżeństwa Sforzów z Jagiellonami zostało zainicjowane przez Maksymiliana I jako rozszerzenie przemyślanej i asertywnej polityki Habsburgów. Cele polityki habsburskiej obejmowały usunięcie głównego pretendenta do tronu Mediolanu i umieszczenie królowej przychylnej habsburskiej strategii na dworze Jagiellonów w Polsce. Artykuł kończy się konkluzją, że małżeństwo to zostało wykorzystane przez Habsburgów jako narzędzie dynastyczne i polityczne w celu ograniczenia władzy i autorytetu dynastii Jagiellonów w Europie Środkowej.

KeywordsBona Sforza; Jagiellon dynasty; queens; diplomacy; conflict; marriage; dynastia Jagiellonów; królowe; dyplomacja; konflikt; małżeństwo
Year2022
JournalFolia Historica Cracoviensia
Journal citation27 (2), pp. 63-90
PublisherUniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II w Krakowie
ISSN0867-8294
Digital Object Identifier (DOI)https://doi.org/10.15633/fhc.4200
Web address (URL)https://czasopisma.upjp2.edu.pl/foliahistoricacracoviensia/article/view/4200
Open accessOpen access
Page range63-90
Publisher's version
License
File Access Level
Open
Output statusPublished
Publication dates
Online2022
Publication process dates
Deposited25 Aug 2022
Permalink -

https://acuresearchbank.acu.edu.au/item/8y2yv/contextualising-the-marriage-of-bona-sforza-to-sigismund-i-of-poland-maximilian-i-s-diplomacy-in-italy-and-central-europe

Download files


Publisher's version
 • 12
  total views
 • 1
  total downloads
 • 2
  views this month
 • 1
  downloads this month
These values are for the period from 19th October 2020, when this repository was created.

Export as

Related outputs

Communicating God’s war. Accounts of holy war in Polish medieval narrative sources
von Güttner Sporzynski, Darius. (2021). Communicating God’s war. Accounts of holy war in Polish medieval narrative sources. Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica : Yearbook for the Study of the Military Orders. 26, pp. 43-65. https://doi.org/10.12775/OM.2021.002
The life and career of a knight of Malta in the age of secularisation : Michele Enrico Sagramoso (1720-1791). The order of Malta and the first partition of Poland
von Güttner Sporzyński, Darius. (2019). The life and career of a knight of Malta in the age of secularisation : Michele Enrico Sagramoso (1720-1791). The order of Malta and the first partition of Poland. Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica : Yearbook for the Study of the Military Orders. 24, pp. 301-329. https://doi.org/10.12775/OM.2019.010
Bishop Vincentius of Cracow and his Chronica Polonorum
von Güttner-Sporzyński, Darius. (2017). Bishop Vincentius of Cracow and his Chronica Polonorum. In In von Güttner-Sporzyński, Darius (Ed.). Writing history in medieval Poland : Bishop Vincentius of Cracow and the 'Chronica Polonorum' pp. 1-17 Brepols Publishers. https://doi.org/10.1484/M.CURSOR-EB.5.114756
Bishop Vincentius of Cracow and chronica polonorum
von Güttner-Sporzyński, Darius. (2016). Bishop Vincentius of Cracow and chronica polonorum. Journal of the Australian Early Medieval Association. 12, pp. 69-87. https://doi.org/10.35253/jaema.2016.1.4